Hej­då per­fek­tions­hets

Plaza Interiör - - Influens -

Med en spe­ci­al­de­sig­nad t-shirt, vars bud­skap ba­ra kan lä­sas i speg­lar och sel­fi­es, vill mo­de­de­sig­nern Ida Klam­born och mu­sik­du­on Ico­na Pop trot­sa de ore­a­lis­tis­ka ide­a­len i so­ci­a­la me­di­er och sam­häl­lets per­fek­tions­hets. Det uni­ka är det perfekta, sä­ger de, och vi hål­ler med.

T-shirt Mis­sLyc­kad, säljs i be­grän­sad upp­la­ga, 300 kr (varav 75 kr går till Fri­ends ar­be­te med att stär­ka ung­do­mars själv­käns­la). Köp och läs mer på www.mis­slyc­kad. se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.