Oh yes!

Plaza Interiör - - Influens -

Vå­rens he­tas­te bril­lor kom­mer från nya svens­ka sol­glas­ö­gon­mär­ket Oh my ey­es. Bakom kon­cep­tet står in­te minst fö­re det­ta Pla­za-med­ar­be­ta­ren Jon­na Dagli­den Hunt och hen­nes man Christop­her Hunt, som (till­sam­mans med med­grun­dar­na An­na-Ka­rin Wik­strand och Da­vid Lauwi­ner) vill ska­pa bå­gar som bott­nar i skan­di­na­visk mi­ni­ma­lism – med en tvist. In­för varje kol­lek­tion får en ny de­sig­ner tol­ka va­ru­mär­ket och först ut är Mar­co Gal­le­a­ni som ti­di­ga­re gjort iko­nis­ka bå­gar för bland an­nat Guc­ci och Pra­da. Ja tack till des­sa fi­ning­ar hand­gjor­da i Sa­bae, Ja­pan!

Sol­glas­ö­gon i ace­tat, från 3 500 kr, www.ohmy­ey­es- ey­ewear.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.