BERG­MAN pod­den

Plaza Interiör - - Influens -

Iår är det 100 år se­dan Ing­mar Berg­man föd­des. Det upp­märk­sam­mas av Sve­ri­ges Ra­dio som star­tat en podcast till Berg­mans ära. Berg­man­pod­den leds av Gun­nar Bo­lin som till­sam­mans med si­na gäs­ter går ige­nom mäs­ter­re­gis­sö­rens film­ka­ta­log från bör­jan till slut.

BERG­MAN­POD­DEN pub­li­ce­ras varje vec­ka he­la 2018, med up­pe­håll un­der som­ma­ren. Star­ten gick 26 ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.