REGN

AV AN­DERS HOLMER / NA­TUR & KUL­TUR

Plaza Interiör - - Influens -

Bil­der­bok med konst­när­ligt egen­sin­ne, så be­skrivs Hol­mers bok av hans för­lag. Och jag lä­ser haiku­dik­ter­na och tyc­ker det är skönt med ord som får snur­ra runt in­nan de lan­dar. Och är det nå­got vi ska ge vå­ra barn i den­na tid av över­sti­mu­lans, så är det stun­der av läs­ning där histo­ri­er­na får växa fram ur fan­ta­sin, li­te hur som helst.

MOA SAMU­ELS­SON, chefre­dak­tör på Pla­za In­te­ri­ör, ger må­na­dens bok­tips i varje nummer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.