JUICER OCH SMOOTHIES

AV CECILIA DAVIDSSON / SEMIC

Plaza Interiör - - Influens -

Oav­sett om du vill dra igång en to­tal clean­se, en jui­ce­fas­ta el­ler är su­gen på att lä­ra dig gö­ra gurk­me­ja­och saff­rans­mjölk, så finns det mas­sor av smar­ri­ga och nyt­ti­ga, här­li­ga re­cept att häm­ta här. Jag går ex­tramyc­ket igång på röd­betschee­seca­ke och pa­pay­a­to­nic. Perfekta att kic­ka igång bal­kong­vå­ren med!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.