KÄR­LEK På ALLVAR

AV DA­NI­EL­LA GOR­DON & SOFIE ZETTERGREN / NORSTEDTS

Plaza Interiör - - Influens -

Kär­lek. Var­för är det så svårt? Sam­tals­te­ra­peu­ten Da­ni­el­la Gor­don skri­ver om hur vi bäst job­bar oss fram till att bå­de kun­na släp­pa in och ge vi­da­re det många av oss ef­ter­strä­var – den in­ti­ma kär­le­ken. In­sik­ter­na är så många att jag sträck­lä­ser bo­ken två gång­er. Det är rik­tigt gi­van­de läs­ning oav­sett om du le­ver som sing­el el­ler i en re­la­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.