To­nad pro­me­nad

Plaza Interiör - - Influens - Av MOA SAMU­ELS­SON

På med ett par bril­lor och ut och spat­se­ra i so­len! Ing­et kom­mer i lyc­ko-när­he­ten av den­na pep­pan­de och livs­in­spi­re­ran­de häl­so­ak­ti­vi­tet Sol­glas­ö­gon, 259 kr, Ha­ve A Look.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.