JAPP, JAPP!

Plaza Interiör - - Influens -

Fram­ti­den är all­tid en vin­na­re: För att vi tar med oss det vi lärt oss och vä­ver ihop det med det som mås­te spin­nas vi­da­re. Låt det skö­na lin­net vi­sa vägen på vå­rens löprun­da. Lin­ne, 99 kr, H&M.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.