Må­na­dens bäs­ta in­red­nings­ny­he­ter, bud­get­köp och de se­nas­te tren­der­na.

Al­bert Eins­te­in för­stod tidens re­la­ti­vi­tet en ti­dig morgon mel­lan sömn och va­ka. Att av­sikt­ligt sak­ta ned och ska­la av gör oss mer kre­a­ti­va, det är se­dan gam­malt.

Plaza Interiör - - News - Sty­ling FANNY HAMLIN Fo­to ROSTAM ZANDI

Brons­gla­se­rad skål, de­sign Ma­sayos­hi Oya, 900 kr, Ka­o­lin. Salt­gla­se­rat krus, de­sign Emil Ös­ter­holm, 500 kr, Ka­o­lin. Ljus­sta­ke Tal­low helt i ste­a­rin, de­sign On­twerpduo, 199 kr, Tam­bur. Ka­kel­plat­ta, de­sign Mo­ni­ca Förs­ter, 1 500 kr/kvm, Marra­kech De­sign. Salt­gla­se­rat li­tet krus, de­sign Emil Ös­ter­holm, 300 kr, Ka­o­lin. Gar­din Clay­ton i brunt, 1 785 kr/löp­me­ter, Kin­na­sand/Gar­din­ma­ga­si­net. Trans­pa­rent gar­din Gra­do i bei­ge, 1 620 kr/löp­me­ter, Kin­na­sand/Gar­din­ma­ga­si­net.

”ATT AV­SIKT­LIGT SAK­TA NED GöR OSS MER KRE­A­TI­VA, DET äR SE­DAN GAM­MALT”

1. LI­TEN BäNK, PRIS VID FöRFRåGAN, KARAKTER COPENHAGEN. 2. Fat, 179 kr, Gra­nit. 3. KULöR LADY 10981 NORWEGIAN WOOD, 495 KR/3L, JOTUN. 4. Toff­lor i lä­der, 1 495 kr, Kristi­na Stark. 5. FLASKöPPNARE BOKK, DE­SIGN SIGVE KNUTSON, äNNU EJ PRISSATT, NEDRE FOSS. 6. Bok­hyl­la i bei­ge stål, 9 200 kr, Do­mo De­sign. 7. FåTöLJ LOAFER, DE­SIGN SPACE COPENHAGEN, FRåN 15 954 KR, &TRADITION. 8. Spe­gel Mi­mic Mir­ror, 1 399 kr, Mu­u­to. 9. CELINE VåR/SOMMAR 2018

35

3.

7.

1.

9.

2.

6.

8.

4.

5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.