VÅR VACKRASTE VÄGGFÄRG NÅGONSIN – ÄNNU VACKRARE

Plaza Interiör - - Välkommen -

Nya LADY Pu­re Co­lor ger rum­met en helt spe­ci­ell at­mo­sfär. Väg­gar­na får ett su­per­matt, mjukt och ex­klu­sivt ut­se­en­de. Den uni­ka ku­lörå­ter­giv­ning­en ger ett so­bert och sinn­ligt ut­tryck.

LEV MED FÄR­GER.

Grönt är fär­gen för för­ny­el­se och nytt liv. Fro­di­ga pal­mer och tro­pis­ka sko­gar i In­do­ki­na. Sin­nes­ron som du fin­ner i gröns­kan­de land­skap och i djung­elns ja­de­fär­ga­de vat­ten. Ku­lö­rer­na för med sig es­sen­sen av des­sa om­giv­ning­ar in i ditt hem. När väg­gar­na må­las i en ny, vac­ker kulör, för­vand­las bå­de rum­mets stil och käns­la.

TIDENS TENDENSER. Nu vill vi om­ge oss med blå-grö­na ny­an­ser. Fär­ger som tar med na­tu­rens ener­gi­ri­ka at­mo­sfär in i ditt hem. Den helt uni­ka ku­lör­upp­le­vel­sen får du med nya LADY Pu­re Co­lor.

NYA LADY PU­RE CO­LOR är nu ännu mat­ta­re och ännu vackrare. Med den nya su­per­mat­ta fi­nishen kom­mer färg­ny­an­ser­na helt till sin rätt. Se de nya ku­lö­rer­na från LADY, bli in­spi­re­rad och få ku­lör­råd på lady in­spi­ra­tions­blogg. se.

VÄGG: LADY PU­RE CO­LOR 6352 EVE­NING GREEN

TAK: LADY PERFECTION 7236 CHI VÄGG: LADY PU­RE CO­LOR 5454 DARK TEAL

VÄGG: LADY PU­RE CO­LOR 8281 PA­LE LINDEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.