SKRÄDDARSY DIN DRÖMFÖRVARING

Plaza Interiör - - Välkommen -

Vi bör­ja­de till­ver­ka gar­de­robs­in­red­ning i små­länds­ka Hil­ler­storp 1947. Varje skjut­dörr som läm­nar oss är Fort­Fa­ran­de så­gad oCH mon­te­rad För Hand − spe­ci­al­gjord ef­ter kun­dens öns­ke­mål. Idag kan du byg­ga din egen dröm­gar­de­rob di­rekt på vår hem­si­da www.mir­ro.se. Och gi­vet­vis ser du vad din uni­ka drömförvaring kom­mer att kos­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.