Han­na Hans­dot­ter x Ar­til­le­ri­et

Plaza Interiör - - Aktuellt -

Glas­konst­nä­ren Han­na Hans­dot­ter har ut­veck­lat en minst sagt im­po­ne­ran­de tek­nik där glas blå­ses i järn­for­mar med hål­rum, och där gla­set se­dan får sväl­la och väl­ja sin egen väg. Det ska­par uni­ka for­mer som får de fles­ta på fall och till­sam­mans med Ar­til­le­ri­et har hon nu ta­git fram 12 styc­ken oe­mot­stånd­li­ga va­ser – sig­ne­ra­de och num­re­ra­de, där 1 000 kro­nor per vas do­ne­ras till stif­tel­sen Kvin­na till Kvin­na som ar­be­tar för kvin­nors rät­tig­he­ter i he­la värl­den. Wow. Vas Quil­ted Print av Han­na Hans­dot­ter, 4 500 kr, Ar­til­le­ri­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.