DANSKT FINSNICKERI I INTERNATIONELLT FOR­MAT

Plaza Interiör - - News -

Kom och upp­lev danskt finsnickeri i internationellt for­mat. Med ex­klu­si­va ma­te­ri­al och de­sign kan ditt kök för­änd­ras till ett styc­ke var­dags­ar­ki­tek­tur där ögo­nen får vi­la på re­na lin­jer och full­än­da­de de­tal­jer. Al­la Multi­forms kök­slå­dor görs för hand en­ligt klas­sis­ka snic­ke­ri­me­to­der på verk­sta­den i Dan­mark – med kom­pro­misslös kva­li­té och med stor kär­lek till hant­ver­ket och ma­te­ri­a­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.