VÅRT L IVSVERK

Plaza Interiör - - News -

Vi vil­le ska­pa ett hus helt från grun­den, ut­for­mat ef­ter vå­ra dröm­mar och plat­sen där vi valt att bo, med ut­sikt över ha­vet, skö­na sol­hörn och en pool som ex­tra lyx. Att flyt­ta in ett fär­digt hus var ald­rig aktuellt för oss, ef­tersom vi vil­le för­verk­li­ga vårt eget livs­verk. För att lyc­kas fanns Trivselhus tryggt vid vår si­da från det förs­ta mö­tet till fär­digt hem. En ge­men­sam re­sa som idag in­ne­bär att vi le­ver i ett har­mo­niskt hem som le­ver upp till al­la vå­ra be­hov och dröm­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.