3 i TOPP

Plaza Interiör - - Aktuellt -

Det lan­se­ras en hel del här­li­ga mat­tor till vå­ren och des­sa tre lig­ger helt klart i top­pen. In­te minst Bas­ket, in­spi­re­rad av tra­di­tio­nell korg­flät­nings­tek­nik, blev snabbt en solklar Pla­za-fa­vo­rit.

1. Mat­ta Bas­ket av Le­na Bergström i fär­gen Bei­ge, hand­tuf­tad i ull, finns i fy­ra stor­le­kar, från 7 840 kr, De­sign House Stock­holm

2. Mat­ta Wed­ge av Ma­rie- Lou­i­se Hell­gren i fär­gen Neu­t­rals, 100 pro­cent tencel, finns bå­de i stor­lek 240x160 cm, 17 280 kr, och på mått­be­ställ­ning, 4 500 kr/kvm Asplund.

3. Mat­ta Print av Luca Nichet­to i fär­gen Bei­ge, hand­tuf­tad i ull och sil­ke finns i två stor­le­kar, från 12 700 kr, Fo­gia 2.

1.

3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.