Bäst just nu

Plaza Interiör - - Aktuellt -

1. FATFINT

Ke­ra­mi­kern och form­gi­va­ren Jo­el San­de­li­us gör de mest fan­tas­tis­ka sa­ker. Det­ta fat är en av mi­na fa­vo­ri­ter.

Fat av Jo­el San­de­li­us, 1 950 kr, Dry Stu­di­os.

2. TA I TRä

För­höj din mat­lag­ning med nya köks­red­skap som den­na mat­pin­cett i trä. Per­fekt för att pil­la till den där proff­si­ga mat­upp­lägg­ning­en ock­så.

Mat­pin­cett, 79 kr, Cer­ve­ra.

3. MARGIELAMAGI

Bo­ken sam­lar ihop mo­de­gi­gan­ten Martin Mar­gi­e­las al­la ska­pel­ser från åren på Her­mès. Otro­ligt fin de­talj i bok­hyl­lan och in­spi­re­ran­de läs­ning.

Bok Mar­gi­e­la the Her­mès Ye­ars, 399 kr, Lan­noo.

4. LYSANDE FORM

Bulb Tu­be he­ter den mil­jö­vän­li­ga LED-lam­pan jag mer än gär­na häng­er upp hem­ma hos mig.

Lam­pa Bulb Tu­be, de­sign Mas­si­mo Bus­ter Mi­na­le, 599 kr, Bus­ter + Punch

5. KRYPIN AGNES

Fåtöl­jen Agnes form­gi­ven av nors­ke Andre­as Eng­esvik är pre­cis en så­dan mö­bel som jag vill kry­pa upp i med en god bok och vär­man­de kopp te.

Fåtölj Agnes, de­sign Andre­as Eng­esvik, 17 000 kr, Ire Mö­bel.

1

5

2

4

FANNY HAMLIN, sty­list på Pla­za In­te­ri­ör, väl­jer si­na må­nadsfa­vo­ri­ter.

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.