NYANSERNA SOM GöR DET

Plaza Interiör - - Husesyn -

Det fick bli myc­ket färg i lä­gen­he­ten som ti­di­ga­re sak­na­de egen ka­rak­tär, så An­ton och Eva-Le­na lär­de sig NCS-sy­ste­met och bör­ja­de blan­da själ­va. Re­sul­ta­tet är ett hem helt per­fekt för dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.