”Först fann jag kur­van, sen upp­fann vi kö­ket”

Plaza Interiör - - News -

Den perfekta kur­van är in­skri­ven i histo­ri­en om Re­flect. Det är när dags­lju­set mö­ter kur­van som ma­gin upp­står, och det är när dyg­nets skif­tan­de ljus träf­far kö­kets vac­kert sväng­da ytor som det för­än­der­li­ga skugg­spe­let upp­står. Vi­sio­nen var att hit­ta den perfekta kur van och när vi gjort det, fann vi till­ver­ka­ren som kun­de för­verk­li­ga den. Men det kan ju al­la sä­ga. Kom och upp­lev det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.