Kopp­la upp & var­va ner

Po­werVi­ew® mo­to­ri­se­ra­de gar­di­ner

Plaza Interiör - - News - Se mer om Po­werVi­ew® på www.lux­a­flex.se

Ett nytt och fan­tas­tiskt sy­stem som gör att di­na gar­di­ner skö­ter sig själ­va he­la da­gen, så kan du tän­ka på an­nat. Ska­pa en­kelt di­na eg­na sce­na­ri­er med mo­bil el­ler surf­plat­ta, så att det pas­sar ditt sätt att le­va – morgon, mid­dag och kväll. Du kan ock­så pro­gram­me­ra di­na gar­di­ner, så att de skö­ter sig själ­va när du är bort­rest. Snyggt, stil­fullt och in­no­va­tivt – smar­ta gar­di­ner som gör li­vet li­te enkla­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.