Din sömn, vårt an­svar

Plaza Interiör - - News -

Se­nas­te till­skot­tet i Eng­les­sons säng­kol­lek­tion är Mas­ter Ram och Kon­ti­nen­tal med Flex­ib­le Comfort Zo­nes. Säng­ar­na upp­fyl­ler vå­ra högs­ta krav på er­go­no­mi och sov­kom­fort. Med des­sa säng­ar kan du all­tid kän­na dig trygg i ditt val. De uni­ka säng­ar­nas övers­ta la­ger be­står av X-poc­ket i tre flex­ib­la zo­ner med oli­ka fast­hets­grad; mjuk, me­dium och fast som du en­kelt kan pla­ce­ra om. Säng­ar du trivs med länge!

DJURSHOLM Eng­les­son & Com­pa­ny • FAGERSTA Lud­vig Pet­ters­sons Mö­bel­af­fär • GÄVLE Två Plan Möb­ler & In­red­ning • GÖ­TE­BORG Jo­han Ti­bergs möb­ler | Store • HALMSTAD Be­ta Mil­jö | Se­verins Möb­ler • JÖNKÖPING Berg­mans Möb­ler • KARL­STAD MIO Son­ne­lids • KUNGÄLV Sto­ra Mö­bel­hu­set • LAMMHULT Svens­sons i Lammhult • LINKÖPING E-Te­ak | Lind­holms Möb­ler • LULEÅ Wi­ka Möb­ler • MAL­MÖ Svens­sons i Lammhult • NYKVARN Mö­bel­kva­li­tén på Ny­gård • NYKÖPING Sa­gers Möb­ler • SKÖVDE A möb­ler • STENUNGSUND AO Möb­ler i Stenungsund • STOCK­HOLM Län­na möb­ler | Sta­lands: Kung­ens Kur­va, Sol­len­tu­na, Sö­der­malm • SÄTER Lidéns Möb­ler • TROLLHÄTTAN Mö­bel­mäs­tar­na • TÖREBODA Brö­der­na An­ders­sons Möb­ler •

UPPSALA EM Uppsala Möb­ler & Slöjd • VOLLSJÖ Thu­le­slund möb­ler & in­red­ning • VÄSTERÅS Ri­i­se Möb­ler • ÅHUS Per­cys De­sign •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.