RUM FöR RO

Plaza Interiör - - Innehåll - Sty­ling FANNY HAMLIN Fo­to JO­A­KIM ROLANDSSON

Det är i bad­rum­met du ska stan­na upp ett tag, tva­ga och ba­ra va­ra, ut­an hast. Och visst går det att gö­ra sto­ra för­änd­ring­ar med små väl val­da ting, så att du verk­li­gen trivs.

Det är i bad­rum­met du ska stan­na upp ett tag, tva­ga och ba­ra va­ra, ut­an hast. Din plats för me­di­ta­tion. Och visst går det att gö­ra sto­ra för­änd­ring­ar med små väl val­da ting, så att du verk­li­gen, verk­li­gen trivs.

FÄRGLUGN

Kropps­skrubb, 129 kr, Li­fe. Tvål­pump i bei­ge ste­ni­mi­ta­tion, 149 kr, H&M Ho­me. Penn­hål­la­re Iris här som tand­borst­kopp, 359 kr, Hay. Ka­kel­plat­ta Moon­ri­se i fär­gen Aspa­ra­gus, de­sign Claes­son Ko­i­visto Ru­ne, 1 550 kr/kvm, Marra­kesh De­sign. Mind­re hex­a­gon­for­mad plat­ta i grön mar­mor, 2 995 kr/kvm, Bricma­te. Bric­ka Split Tray i mörk­grönt, de­sign Sha­ne Sch­neck, 139 kr, Hay. Na­gel­bors­te Lo­vi­sa med snö­re, 125 kr, Norr­ga­vel. Sax i form av en få­gel, 135 kr, Hay. Klin­ker­plat­ta, ca 14x29 cm, 1 195kr/kvm, Bricma­te. Rund hand­duks­häng­a­re i svart, 70 kr, H&M Ho­me. Lin­ne­hand­duk i gröngrått, 159 kr, Norr­ga­vel. Bänk i bei­ge stål, 5 800 kr, Do­mo De­sign. Ku­lör på väns­ter vägg, Lichen, 870 kr/2,5 l, Far­row and Ball. Ku­lör på hö­ger vägg Mouse’s Back, 870 kr/2,5 l, Far­row and Ball.

SKÖNT SKÄRT

Vit hand­duk, 50x70 cm, 49 kr, H&M Ho­me. Ka­kel­plat­ta Norr­vange, 14x14 cm, 1 195 kr/kvm, Bricma­te. Skål i ja­pansk häst­kas­tanj, 550 kr, Oma­ka­sa. Glas­burk med lock, 139 kr, Hay. Ke­ra­mi­kask i ro­sa, de­sign Jo­nas Lind­holm, 295 kr, Tam­bur. Tvål, 39 kr, Eko­bu­ti­ken Enske­de. An­sikts­bors­te, 169 kr, Norr­ga­vel. Block­fär­gad bad­rumsmat­ta, 149 kr H&M Ho­me. Ku­lör­på golv Pei­g­no­ir, 870 kr/2,5 l, Far­row and Ball. Ku­lör på vägg Mouse’s Back, 870 kr/2,5 l, Far­row and Ball.

BLÅ BAD

Pi­e­de­stal i vit­ol­jad fu­ru, 50x18x18 cm, 990 kr, Tam­bur. Ljus­blå lin­ne­hand­duk, 50x70 cm, 159 kr, Norr­ga­vel. Tvål med snö­re, 99 kr, Iris Hant­verk. Tvål­pump Lin­je i pors­lin, 99 kr, Hem­tex. Tand­borst­mugg Lin­je i pors­lin, 79 kr, Hem­tex. Silv­rig tand­bors­te, 79 kr, Ar­til­le­ri­et. Hand­duk Klin­te, 50x70 cm, 175 kr, Cot­ton­ma­de by Hus­lig­he­ter. Mörk­blå bo­mulls­hand­duk, 55x110 cm, 559 kr, Oma­ka­sa. Ka­kel Quilt i fär­gen Vin­tage Blue, de­sign Claes­son Ko­i­visto Ru­ne, 1 550 kr/kvm, Marra­kesh De­sign. Ku­lör på vägg Sto­ne Blue, 870 kr/2,5 l, Far­row and Ball. Ku­lör på golv Pei­g­no­ir, 870 kr/2,5 l, Far­row and Ball.

NATURKRAFT

Grå bo­mulls­hand­du­kar från Kon­tex, från 279 kr, Oma­ka­sa. Stic­kad hand­duk i bo­mull, 50x45 cm, Iris Hant­verk. Na­gel­bors­te, 129 kr, Iris Hant­verk. Bad­svamp, 349 kr, Tam­bur. Trä­box med lock, 700 kr, Hem. Tand­borst­kopp i glas, Iris Hant­verk. Tand­bors­tar i två gu­la ny­an­ser, 39 kr/ styck, Hay. Skål Raw i sten­gods­le­ra, 240 kr, Jo­el San­de­li­us. An­sikts­bors­te i ol­jad val­nöt, 230 kr, Iris Hant­verk. Ran­dig hand­duk med tof­sar, 59 kr, H&M Ho­me. Ka­kel Ki­mo­no, de­sign Claes­son Ko­i­visto Ru­ne, 1 550 kr/kvm, Marra­kesh De­sign. Ku­lör på golv Pei­g­no­ir, 870 kr/2,5 l, Far­row and Ball. Ku­lör på vägg Mouse’s Back, 870 kr/2,5 l, Far­row and Ball.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.