PLOCKEPINN

Plaza Interiör - - Aktuellt -

Flex­ib­la möb­ler är nya ti­dens me­lo­di. Här är ett en­kelt hyll­sy­stem som kan sät­tas ihop i mas­sor av oli­ka kom­bi­na­tio­ner – helt ut­an verk­tyg. Det är dans­ka de­sign­mär­ket Woud som ska­pat den mångsidi­ga mö­beln Ele­va­te som du byg­ger ef­ter just ditt be­hov med hjälp av plug­gar. Smartsnyggt! Hyl­la Ele­va­te, från 3 786 kr (blir ett li­tet si­do­bord om 40x40 cm), Woud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.