ERIKA PETERSDOTTER

Plaza Interiör - - På Jobbet -

Ål­der: 33 år.

Yr­ke: Ke­ra­mi­ker, bu­tiksä­ga­re och ke­ra­miklä­ra­re.

Fa­milj: Sam­bon An­ton, 36, samt bar­nen Lud­vig, 5, och Igor, 3.

Job­bar: I eg­na bu­ti­ken och verk­sta­den på Sankt Pauls­ga­tan 11 på Sö­der­malm i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.