Bäst just nu

Plaza Interiör - - Aktuellt -

5. HONUNGSKAKA AKA

Den­na de­ko­ra­ti­va skål – in­spi­re­rad av biku­por­nas ho­nungska­kor ka­kor – är per­fekt att fyl­la med frukt. Skål No­rah, 549 kr, Jo­tex. otex.

6. SKRIV MED STIL

Job­ba fint och frid­fullt vid den­na de­sign­pär­la! Skriv­bord i glas form­gi­vet av Si­mon Kle­nell och h Kristof­fer Sun­din för Fo­gia. a. Skriv­bord Big Sur, ca 17 750 kr, kF Fo­gia.

7. UT & IN

Den här sto­len fun­kar bå­de ute och in­ne, per­fekt för mig som gär­na flyt­tar ut det mesta på bal­kong­en un­der som­ma­ren. Stol Tio Chair i fär­gen Pa­le Brown, från 2 040 kr, Mass­pro­duc­tions.

8. SNYGGT SERVERAT

En bric­ka i trä som pas­sar li­ka bra till ute­duk­ning­en som in­ne. På den­na ser­ve­rar jag ef­ter­rät­ten i som­mar. Ser­ve­rings­bric­ka Round Wood Tray med hand­tag, 750 kr, Ma­lai­ka Cot­ton.

9. BAR BJöRK

Den­na by­rå i björk med lä­der­de­tal­jer är otro­ligt fin och pas­sar per­fekt in i den lju­sa tren­den som vi ser mer och mer av. By­rå Björk­näs, 2 495 kr, Ikea.

”Per­fekt blå ny­ans, vå­gi­ga skåp och bar björk – ja, ni hör ju så som­mar­fint!”

7 6

9

8

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.