Un­der snyggt sken

Plaza Interiör - - Aktuellt -

De­signstu­di­on Kasch­kasch har ta­git inspiration från de valv­for­ma­de ga­tu­skyl­tar som of­ta syns till i grann­lan­det Dan­mark och ska­pat bords­lam­pan Mar­se­lis, med ro­ter­bart ljus. Lam­pans mångsidig­het ökar yt­ter­li­ga­re med dess tre dim­nings­steg, för an­ting­en ett starkt di­rekt­ljus el­ler ett mju­ka­re all­män­ljus – tipp­topp för tröt­ta ögon.

Bords­lam­pa Mar­se­lis i alu­mi­ni­um och fär­gen Ash Grey, 38x10 cm, 1 750 kr, Hay.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.