BA­RA DEN BäS­TA BLå

Plaza Interiör - - In­ne­håll -

Dansk de­sign och en­het­li­ga fär­ger ka­rak­tä­ri­se­rar Martins och An­ni­kas hem. I den blå lä­gen­he­ten på Norr­malm om­ger fa­mil­jen sig med ting val­da med stor om­sorg, och de är in­te räd­da för att mö­ble­ra om när an­dan fal­ler på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.