MED FO­KUS På DE RE­NA LIN­JER­NA

Plaza Interiör - - In­ne­håll -

Hem­ma hos ur­ma­ka­ren och skå­de­spe­la­ren rå­der lugn och ord­ning. Men det är ock­så en miljö där kre­a­ti­vi­te­ten får flö­da, vil­ket märks i allt från Se­basti­ans eg­na konst­verk på väg­gar­na till Eme­li­es re­no­ve­ra­de möb­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.