På JOB­BET: HANNA HANSDOTTER

Plaza Interiör - - In­ne­håll -

Hanna Hansdotter bor och ver­kar i Glas­ri­ket. Hon har sin atel­jé i The Glass Facto­ry i Bo­da – här på­går många ny­ska­pan­de pro­jekt och sam­ar­be­ten. Hen­nes da­gar be­står, en­ligt hen­ne själv, av att hon flyttar runt sa­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.