25-åring!

Plaza Interiör - - Ak­tu­ellt -

I sam­band med sitt 25-års­ju­bi­le­um har pors­lins­fö­re­ta­get Ma­teus ta­git fram en kol­lek­tion ke­ra­mik i sam­ar­be­te med Sam Ba­ron och Yat­zer. Den hand­må­la­de och ned­to­na­de färgska­lan på tall­ri­kar, kop­par, skål och kan­na känns helt rätt i ti­den. Grat­tis, i dub­bel be­mär­kel­se! Ke­ra­mik, Ma­teus me­ets Sam Ba­ron me­ets Yat­zer, 135–365 kr/del, Ma­teus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.