I vin­kel

För den väx­an­de barn­fa­mil­jen med bra för­va­rings­y­tor och väl­pla­ne­ra­de rum.

Plaza Interiör - - Pro­jekt -

Prio 141 är ett smart och ytef­fek­tivt en­plans­hus som med sin vink­la­de plan­lös­ning ska­par möjligheter och ger en na­tur­ligt skyd­dad ute­plats i träd­går­den. Här är de so­ci­a­la ytor­na pri­o­ri­te­ra­de och mat­plats och var­dags­rum har nä­ra för­bin­del­se med ute­plats och trädgård.

PRIS CA 2 500 000 KR IN­KL NOR­MAL GRUND, EKSJöHUS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.