Rän­der­na gör det

I en mjuk stol slår jag mig till ro och lä­ser fa­vo­rit för­fat­ta­rens nya bok. Sedan väc­ker jag min ener­gi igen med färg­gla­da snea­kers och rän­der som in­spi­re­rar.

Plaza Interiör - - Ut­valt -

1En mjuk och be­kväm stol som en kan sit­ta länge i, per­fekt för långa mid­da­gar när höst­mörk­ret fal­ler på. Karm­stol Spi­soli­ni, 11 530 kr, Fo­gia. 2

I höst bär jag gär­na en re­jäl sko med gum­mi­su­la i en färg som ly­ser upp. Skor Puf­fy Boo­ti­es, 4 600 kr, Ac­ne. 3En

hand­tvål, med en en­kel och na­tur­lig doft, som mjuk­gör mi­na hän­der, det är var­dag­lyx för mig. Hand­tvål Ve­ti­ver, 120 kr, Ar­ket. 4

Hös­ten är den rät­ta sä­song­en att upp­da­te­ra be­lys­ning­en. Den här ul­ti­ma­ta bords­lam­pan får gär­na spri­da ljus hem­ma hos mig. Bords­lam­pa Wor­king Tit­le, 2 920 kr, &tra­di­tion.

5 364 si­dor att se fram emot när ens fa­vo­rit­för­fat­ta­re änt­li­gen släp­per nytt. Bok Pap­paklau­su­len av Jo­nas Has­sen Khe­mi­ri, 189 kr, Al­bert Bon­ni­ers För­lag. 6 Rän­der är all­tid en stor gra­fisk in­spi­ra­tion för mig, och i höst mer än nå­gon­sin. Kudd­fo­dral Ta­sa­rai­ta, 50x60 cm, 195 kr, Ma­ri­mek­ko. 7Spe­gel

i spän­nan­de as­sy­met­risk form, ett fö­re­mål som gär­na får pry­da mitt hem. Asym­met­risk spe­gel, 999 kr, H&M Ho­me. 8

Vil­ka väx­ter trivs när dyg­nets lju­sa tim­mar blir få? Den här ke­ra­mik­kru­kan un­nar jag mi­na väx­ter. Kruka Ed­ge, 499 kr, Ska­ger­ak.

HAN­NE LIND­BERG Gra­fisk form­gi­va­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.