HI­STO­RIS­KA LED­TRÅ­DAR

Hanna och Alex bod­de i en lä­gen­het i cen­tra­la Stock­holm men vil­le gär­na bo större. De val­de att le­ta li­te läng­re bort från stan och till sist hit­ta­de de sitt rö­da lil­la hus. Un­der den om­fat­tan­de re­no­ve­ring­en upp­täck­tes spän­na­de spår från hu­set historia.

Plaza Interiör - - Husesyn - Fo­to JO­SE­FIN NETZ Sty­ling HANNA BOTVID­ZON RAUSCH Text EM­MA JO­HANS­SON

Hanna och Alex vil­le gär­na bo större och till sist hit­ta­de de sitt rö­da lil­la hus, en bit bort från stan. Un­der den om­fat­tan­de re­no­ve­ring­en upp­täck­tes spän­na­de spår från hu­set historia.

Fa­mil­jens hus sett ner­i­från bac­ken som le­der upp till en­trén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.