SMA­KA PÅ HÖJ­DEN

Plaza Interiör - - In­ne­håll -

Hög­höjdskaf­fe är kaf­fe där minst 50 % av plan­ta­ger­na lig­ger över 1200 me­ters höjd. Kaf­fe­bö­nor på hög höjd mog­nar lång­samt och får där­för läng­re tid på sig att ut­veck­la en unik smak och ka­rak­tär. För att du enkla­re ska hit­ta ditt fa­vo­rit­kaf­fe höjd­mär­ker vi på Café­go all­tid vå­ra för­pack­ning­ar. Vi har sma­ker­na 1200, 1400 och 1500 me­ter över ha­vet. Sma­ka på höj­den näs­ta gång du dric­ker kaf­fe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.