NA­TUR­LIGT­VIS

Plaza Interiör - - Innehåll -

”Är vi så­da­na som bor i ett ny­pro­du­ce­rat hus?” var frå­gan som Ida och Mi­ke ställ­de varand­ra när de köp­te sitt hem på pro­spekt. De kom fram till att ja, det är de. Här får de in­te ba­ra va­ra med om att skri­va husets histo­ria ut­an ock­så bo med na­tu­ren stän­digt nä­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.