PLOCKGODIS

Plaza Interiör - - Aktuellt -

On­li­ne­gal­le­ri­et The Ode To vill ta ett tyd­ligt steg bort från mass­pro­duk­tio­nen sam­ti­digt som de vill gö­ra konst­hant­ver­ken mer till­gäng­li­ga än de tra­di­tio­nel­la gal­le­ri­er­na. No­ga väl­jer de ut si­na fa­vo­rit­konst­nä­rer och fö­re­mål. Och så gör även vi. Här: två helt un­der­ba­ra mun­blåsta glas­skulp­tu­rer av dans­ka Hel­le Mar­dahl!

Skulp­tu­rer ur Can­dy Col­lec­tion, från 2 750 kr, the­o­de­to.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.