VAS­SAS­TE VASEN

Plaza Interiör - - Aktuellt -

Hös­tens vill ha­vas är ett sam­ar­be­te mel­lan en av Sve­ri­ges mest ak­tu­el­la glas­konst­nä­rer Mar­kus Emils­son och an­ri­ka Må­lerås Glas­bruk. I sam­band med Formex­mäs­san i au­gusti lan­se­ra­de de sitt förs­ta sam­ar­be­te och allt­så, ba­ra se på den­na skön­het. Vasen Ur­ban Fo­rest är mun­blåst i klarglas och pla­ce­rad på en gju­ten bläst­rad fot – ef­tersom det är Mar­kus grej: att ex­pe­ri­men­te­ra med al­ter­na­ti­va ar­bets­pro­ces­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.