7. I TON MED HöS­TEN

Plaza Interiör - - Aktuellt -

Rost­fär­gat på möb­ler, tex­tili­er och klä­der kom­mer vi fort­sät­ta få se mer un­der hös­ten och vin­tern. Jag blev för­äls­kad i den­na väst från Ro­de­b­jer re­dan förs­ta gång­en jag såg den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.