Mixa & mat­cha

Plaza Interiör - - Aktuellt | Nyheter -

Sur­re­a­lism konst­nä­ren Miró be­sat­te n ex­cep­tio­nellt vi­su­ell kre­a­ti­vi­tet, en kre­a­ti­vi­tet helt be­fri­ad från kon­ven­tio­ner om hur sa­ker bör se ut. Form­gi­va­ren Luca Nichet­to är minst sagt Mirófrälst och har form­gett en se­rie soff­bord in­spi­re­ra­de av konst­nä­rens lek­full­het och an­norlun­da verk i ovän­ta­de kon­stel­la­tio­ner. Mixa, mat­cha och mö­ble­ra ef­ter be­hov. Soff­bord Con­stel­la­tions, finns i oli­ka fär­ger, for­mer, ma­te­ri­al och stor­le­kar, pris vid för­frå­gan, Kri­sta­lia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.