”Vi be­stäm­de oss för att ta bort väg­gen

Mel­lan kök och var­dags­rum för att få ett rik­tigt stort rum med de vac­kert välv­da fönst­ren i fil”

Plaza Interiör - - Husesyn -

Iden­na sti­li­ga lä­gen­het mitt i Stock­holm har väst­kusttje­jen Jessica och norr­län­ning­en Hans satt sitt ge­men­sam­ma bo. Jessica och Hans träf­fa­des i Skel­l­ef­teå för snart 18 år se­dan då Jessica stu­de­ra­de där. Jobb och stu­di­er har flyt­tat pa­ret mel­lan stä­der och bo­en­den, från Väs­terås och vi­da­re till Ar­bo­ga, Eskilstu­na, och till slut så ham­na­de de i Stock­holm där de nu ro­tat sig och bil­dat fa­milj.

Pa­ret har haft många ge­men­sam­ma re­no­ve­rings­pro­jekt. Från den förs­ta lil­la et­tan där de rev ner väg­gar för att få en öp­pen plan­lös­ning, må­la­de om över­allt, bygg­de glas­vägg samt so­val­kov med för­va­ring un­der. Och allt det­ta i en hy­reslä­gen­het. Från det bar det vi­da­re till yt­ter­li­ga­re två hy­reslä­gen­he­ter där de må­la­de och ta­pet­se­ra­de, bygg­de köksö, bok­hyl­lor, lam­por, bad­rums­skåp och hall­för­va­ring.

Kök­s­luc­kor­na kom­mer från Kvik, köks­bän­ken från Bau­haus och mar­morplat­tor­na från Ka­kel­spe­ci­a­lis­ten. Sil­ver­fär­gad te­ko­ka­re från Ales­si.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.