1 Till mam­ma

Plaza Interiör - - Aktuellt Aktuellt -

För förs­ta gång­en i ditt liv ska du fly­ga i över tio tim­mar i sträck, be­sö­ka Austra­li­en och Nya Ze­e­land, bo i en hus­bil och hop­pa fall­skärm. Då blir det bra med två­lar i re­sestor­lek att pac­ka ner i din väs­ka.

Näs­tan al­la ju­lar har vi fi­rat ihop, men i år kom­mer vi va­ra tu­sen mil ifrån varand­ra. Hop­pas du tän­ker li­te ex­tra på mig när du bär det­ta hals­band.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.