Vin­ter­mås­te

Upp­da­te­ra din vin­ter­var­dags­ma­ke med en pa­stell som pop­par. Och när ar­bets­da­gen är slut, låt den föl­ja med på af­ter­work. Den här lil­la mul­ti­pro­duk­ten är näm­li­gen ap­pli­cer­bar på så­väl kin­der som läp­par och lock. Dess­utom helt ut­an in­gre­di­en­ser som be­las­tar

Plaza Interiör - - Influens -

Mul­tismink­pro­dukt All Over Co­lour Den­su­ke, 450 kr, Ma­na­si 7.

EVA MAGNUSZEWSKA, re­dak­tör på Pla­za In­te­ri­ör, spa­nar in ny­he­ter­na som in­flu­e­rar och in­spi­re­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.