Björnen SO­VER

Plaza Interiör - - Aktuellt | Nyheter -

Djur­ri­ket är nå­got av en fa­vo­rit för de­sign­du­on Front. De­sign by Ani­mals hör fort­fa­ran­de till de­ras mest kän­da verk (se­ri­en där var­dags­ob­jekt ”form­gi­vits” av hun­dar, or­mar och skal­bag­gar). Den här gång­en är det vi­lan­de djur som fi­gu­re­rar i de­ras nya kol­lek­tion Res­ting Ani­mals för Vit­ra. En vi­lan­de få­gel med näb­ben in­stop­pad un­der ving­ar­na, en ho­pring­lad katt och en so­van­de björn. Den sist­nämn­da så stor att du kan an­vän­da den som en li­ten sitt­mö­bel el­ler ett rygg­stöd. Ac­ces­so­ar Res­ting Be­ar, 92x53x34 cm, än­nu ej pris­satt, Vit­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.