Bäst just nu

Plaza Interiör - - Aktuellt | Stylistens Val -

6. SOV SOBERT

Den­na dag­bädd ta­lar ett väl­digt tyd­ligt språk: skan­di­na­visk de­sign när den är som bäst. Form­gi­ven av Lim + Lu för New Works. Dag­bädd Mass, från 45 500 kr, New Works.

7. KLAS­SISKT

En klas­si­ker från 1953 har ald­rig känts så mo­dern som i dag. Form­gi­ven av Mat­hi­eu Ma­té­got och nyut­gi­ven av dans­ka Gu­bi. Skål Ma­té­got, 1 599 kr, Gu­bi.

8. SåSOM I EN SPE­GEL

Spe­gel, spe­gel på väg­gen där, snäl­la kom hem till mig! Stu­di­o­pe­pes upp­da­te­ra­de mar­mor­spe­gel har nu kom­mit som vägg­spe­gel. Spe­gel Mar­b­le Mir­ror, 5 200 kr, Menu.

9. HANDRäCKNING

En re­jäl skål att läg­ga di­na nycklar el­ler smyc­ken i – gjord i den fi­nas­te ny­an­sen av mar­mor just nu: brun! Skål Scape, 1 799 kr, Ferm Living.

10. FöRVARINGSFEST

Box­ar i oli­ka stor­le­kar kan en ald­rig få nog av. Des­sa i spe­gel är ex­tra fest­li­ga och pas­sar per­fekt i vin­ter­mörk­ret. Lå­dor, från 149 kr, H&M Ho­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.