FA­MIL­JEN LYTH

Plaza Interiör - - Husesyn -

Namn: He­le­na, 44, Mår­ten, 47, bar­nen Ru­ben, 9, Hed­vig, 8, och Har­ry, 5. Yr­ke: He­le­na fri­lan­sar som kre­a­tör och in­spi­ra­tör som ska­par in­ne­håll åt bå­de kun­der och si­na eg­na platt­for­mar. Hon dri­ver blog­gen he­le­na­lyth. se och Instagram­kon­tot med sam­ma namn; @he­le­na­lyth. se. Mår­ten job­bar in­om kom­mu­ni­ka­tion. Bor: I ett 181 kvadrat­me­ter stort hus från 1940 i Söd­ra Äng­by i Brom­ma väs­ter om Stock­holm. Med en tomt om cir­ka 600 kvm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.