Få re­stau­rang­käns­la hem­ma i kö­ket

Plaza Interiör - - Chefredaktören Har Ordet | Välkommen -

Fo­kus är för den am­bi­tiö­se mat­la­ga­ren som lå­ter köks­fläk­ten ar­be­ta myc­ket. Den sto­ra ytan fång­ar ef­fek­tivt upp ma­to­set och är ex­em­pla­risk för köksö­ar och öpp­na plan­lös­ning­ar. När det kom­mer till hän­gi­ven matlagning har stor­le­ken be­ty­del­se. Upp­täck al­la möj­lig­he­ter med Fo­kus på fja­ras­ku­pan.se *Den­na Fo­kus är en spe­ci­al­be­ställ­ning med dubb­la ra­der fett­fil­ter och djup på 80 cm. Stan­dardut­fö­ran­de är en rad fett­fil­ter och djup på 60 cm.

KUPA // FO­KUS DE­SIGN // EMIL KNUTSSON STIL // MINIMALISTISK TYP // FRIHÄNGANDE LANSERAD // 2018

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.