FA­MIL­JEN BERNDTSDOTTER AHLéN OLSSON

Plaza Interiör - - Husesyn -

Namn: Caj­sa Berndtsdotter, 28, och Tor­björn Ahlén Olsson, 35, samt kat­ter­na Au­gust och Ju­ni. Yr­ke: Caj­sa stu­de­rar de­sign­pro­gram­met på HDK, job­bar som vi­su­al mer­chan­di­ser på Ikea och har Instagram­kon­tot @ c.berndtsdotter. Tor­björn ar­be­tar med pro­dukt­kva­li­tet på Ikea. Bor: I en 85 kvadrat­me­ter stor tvåa i ett hus byggt 1905 i Lin­nésta­den i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.