FA­MIL­JENS BäS­TA FäRGRIKE

Plaza Interiör - - Husesyn -

Det skul­le bli ett an­ti­vitt hem, sa de när de flyt­ta­de in. I dag har Alex och Björn ska­pat sitt bäs­ta bo med ro­sa och gu­la väg­gar i kom­bi­na­tion – vil­ket in­te var en själv­klar­het då, men är det nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.