ELE­GANT EGENSNICKRAT

Plaza Interiör - - Husesyn -

När Caj­sa och Tor­björn väl hit­ta­de ny bo­stad i Lin­nésta­den i Gö­te­borg stod en om­fat­tan­de re­no­ve­ring på sche­mat, och re­sul­ta­tet är ett mo­dernt hem med många eg­na lös­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.