Gör di­na väg­gar och tak mer liv­ful­la.

Plaza Interiör - - Fantasten -

Living är vår helt nya pro­dukt­se­rie av fär­ger med oli­ka glans för bå­de väg­gar och tak. Allt för att ge dig sam­ma käns­la, oav­sett vad du må­lar och vil­ken ku­lör du väl­jer. På beckers.se hit­tar du mer in­spi­ra­tion från li­vet. I färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.