Bäst just nu

Plaza Interiör - - Aktuellt -

1 AB­SO­LUT KONST

Konst­tryc­ket The Cool Bre­e­ze av Car­ly Kuhn sät­ter jag gär­na upp på väg­gen där hem­ma. Konst­plansch The Cool Bre­e­ze, 1 400 kr, Ab­so­lut Art.

2. KOPPARKÄR

Är så su­gen på kop­par! En me­tall som le­gat på hyl­lan ett tag, men nu kän­ner jag mig verk­li­gen re­do för den. Här i fin­fi­na be­stick från Alessi. Be­stick Dry, de­sign Achil­le Castig­li­o­ni, 4 800 kr, Alessi.

3. ETT ENKELHETENS BEHAG

Mju­ka for­mer och mju­ka, trä­var­ma to­ner i det­ta lil­la fat – det vill jag ha till vå­rens grö­na­re mid­da­gar. Fat, 16 cm, 149 kr, Rörstrand.

4. GOLVAD AV AKIRA

Den ja­pans­ka tex­til- och kläd­de­sig­nern Akira Mi­na­ga­wa har form­gett mat­tan Ho­ri­zon för dans­ka Kvadrat. Mat­tan är till­ver­kad av hund­ra pro­cent bam­bu­vis­kos och har en un­der­bar färg­kom­bi­na­tion. Det­ta är de­fi­ni­tivt en ny mattfa­vo­rit! Mat­ta Ho­ri­zon, 7 175 kr/kvm, Kvadrat.

1

2

4

FAN­NY HAMLIN, sty­list på Pla­za In­te­ri­ör, väl­jer si­na må­nadsfa­vo­ri­ter.

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.